جمعیت هلال احمر استان خوزستان از عنایت آزغ تجلیل کرد

با حضور مسولین جمعیت هلال احمر استان خوزستان از عنایت آزغ جوان فداکار رامهرمز حادثه کلینیک سینا تهران تجلیل شد

با حضور مسولین جمعیت هلال احمر استان خوزستان از عنایت آزغ جوان فداکار رامهرمز حادثه کلینیک سینا تجلیل شد

این مراسم شب گذشته در ساختمان جمعیت هلال احمر استان خوزستان با حضور دکتر خدادادی مدیر این جمعیت برگزار شد .عنایت آزغ جوان رامهرمزی بود که در حادثه انفجار کلینیک سینا با حضور در ساختمان جان چندین نفر را نجات داد