مطالبه ۶۲ درصد مردم هندیجان از نماینده، انتصاب فرماندار قوی و بومی است

مطالبه ۶۲ درصد مردم هندیجان از حبیب آقاجری نماینده هندیجان در مجلس، انتصاب فرماندار قوی و بومی است.

بر اساس یک نظرسنجی آنلاین که در کانال تلگرامی خبرگزاری خورنا سرپرستی هندیجان انجام شد، از میان ۵۰۰ نفر شرکت کننده در این نظرسنجی ۳ گزینه ای، ۶۲ درصد مردم خواستار انتصاب فرماندار قوی و بومی شدند.

گفتنی است در این نطرسنجی، پیگیری مشکلات گمرک و ته لنجی ها با ۲۳ درصد و حل مشکلات آب و کشاورزان با ۱۵ درصد دیگر الویت های مردم هندیجان بودند.

این‌ انتخاب نشان دهنده درک صحیح مردم از وضعیت منطقه است. شهروندان به این درک رسیده اند که انتصاب یک فرماندار متخصص و کاردان که با مسایل مربوط به گمرک، بندر و ته‌لنجی آشنا باشد میتواند مهمترین منبع درآمدی مردم این شهر را ساماندهی کند و از این وضع اسفناک و رکود شدید خارج کند.