موسسات مردم نهاد هفتکل را برای تولید ماسک دریابید

قادر سبحانی |خورنا_خوزستان در حال تجربه یکی از خطرناک ترین ویروس های قرن است و شدت بیماری آنچنان فاجعه ای را رقم زده که مسئولان را از ارائه آمار و ارقام آن باز داشته است.

?ترکش این پاندومی شهرستان هفتکل را نیز فرا گرفته و تاکنون افراد زیادی را درگیر و خانواده های را عزا دار کرده است.

?در اوایل این بیماری برخی موسسات مردمی در حد توان بصورت شبانه روزی چندین مرحله ماسک را برای پیشگیری از این ویروس کشنده تولید و توزیع نمودند.

?درگفتگو با مدیر یکی از این موسسات مردم نهاد در خصوص عدم تولید ماسک اظهار داشت: در اوایل انتشار ویروس کرونا با سختی و بدون حمایت مسئولان نزدیک به ۱۵ هزار ماسک تولید و توزیع نمایم ولی اکنون توان مالی برای تهیه پارچه و ملزومات را نداریم.

?وی در ادامه گفت :ما اکنون امادگی داریم درصورت همکاری مسئولان در تهیه پارچه مخصوص، ماسک مورد نیاز مردم شهرستان را تولید نماییم.

?پ.ن ۱:حال که وزارت بهداشت یکی از راههای کنترل شیوع این ویروس را زدن ماسک دانسته و شبانه روزی درحال توصیه است، انتظار می رود مسئولان شهرستان به یاری این موسسات مردم نهاد شتافته و ماسک مورد نیاز مردم را تامین کنند.

?پ.ن ۲:متاسفانه گرانی ماسک و عدم توانایی مردم این شهرستان در خریدان آن باعث شیوع گسترده آن در سطح شهرستان شده است.