فراخوان همکاری و استخدام در هلدینگ تخصصی اهواز ملک/ دانلود دفترچه

هلدینگ تخصصی اهواز ملک جهت تکمیل و توسعه کادر اداری خود استخدام میکند.

وبسایت اهواز ملک برای بررسی جزئیات استخدام

اینستاگرام اهواز ملک

استخدام: برای دانلود دفترچه استخدامی و مشاهده جزئیات اینجا کلیک کنید

قبل از مطالعه دفترچه استخدامی، کلیپ زیر را حتما مشاهده کنید: