معاون امور دریایی سازمان بنادر : بررسی علل اصلی حریق در شناورهای سنتی

معاون امور دریایى سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اعلام علل اصلی حریق در شناورهاى سنتى، اقدامات انجام شده به منظور جلوگیرى از حریق در این شناورها را تشریح کرد.
جلیل اسلامى در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانى سازمان بنادر و دریانوردى در مورد دلایل اصلی حریق در شناورهای سنتی، اظهار داشت: این مسئله را مى توان در ابعاد مختلف بررسى کرد که ساختار ضعیف لنج های چوبی و فایبرگلاس برای مقاومت در هنگام بروز حریق و ضعف آموزش خدمه شناورهای سنتی از مهمترین آنها است.
وى افزود: عدم رعایت ایمنی از سوی خدمه، استفاده از تجهیزات غیر استاندارد اضافی روی شناور مانند موتورپمپ های بنزینی و نگهداری بنزین غیرمجاز روی شناورها از دیگر دلایل حریق شناورهای سنتی است.
عضو‌هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردى ادامه داد: رفتار غیرایمن در نحوه انتقال سوخت در شناورها، رفتار غیرایمن در هنگام آشپزی روی شناور و عدم رعایت صفافی ایمن لنج ها را می توان از دلایل دیگر حریق در شناورهای سنتی نام برد.
اسلامى در ادامه ضمن تشریح اقداماتی که از طریق سازمان بنادر و دریانوردى به منظور جلوگیرى از حریق در شناورهای سنتی دنبال می شود، گفت: ممنوعیت استفاده از پمپ های بنزینی روی شناورهای سنتی، الزام لنج ها به حضور حداقل خدمه شناور در هنگام پارک و کنار اسکله و افزایش نظارت های ایمنی شناورهای سنتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
معاون امور دریایى سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در این زمینه اقدامات دیگرى همچون ایجاد طرح صفافی ایمن لنج ها در بنادر و تهیه و پیگیری روند جایگزینی شناورهای سنتی مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: اختصاص وام کم بهره به نوسازی ناوگان سنتی، تجهیز بنادر به امکانات اطفاء حریق ثابت و تامین شناورهای آتشخوار متناسب با نیاز بنادر شناورهای سنتی از دیگر فعالیت های این سازمان به منظور جلوگیرى از حریق در شناورهای سنتی است.
اسلامى خاطر نشان کرد: تعامل با سازمان شیلات درخصوص ارتقاء ایمنی شناورهای صیادی سنتی، برگزاری آموزش های تکمیلی برای خدمه شناورهای سنتی، پیگیری طرح تعویض پمپ های سیار بنزینی با پمپ های گازوییلی و نیز تقویت هماهنگی بین ارگانهای استانی برای ارتقای توان مقابله با حریق شناورهای سنتی از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است.