کمبود قایق آتشخوار در بندر هندیجان ؛ مقصر ماجرا کیست؟

باز هم آتش سوزی در کف رودخانه هندیجان و عدم وجود یک فروند قایق آتشخوار باعث از بین رفتن سرمایه های شهروندان شد.

به راستی چه کسی پاسخگوی این سهل انگاری ها و کم کاری ها در بین بزرگترین صنف هندیجان می باشد؟

چه کسی است که از قدرت مالی تعاونی های متعدد لنجداران آگاه نباشد؟

تا کی باید ادارات مرتبط با این مقوله علی الخصوص سازمان بنادر در خدمات دهی حداقلی در چنین مواقعی شانه خالی کنند و نهایت همکاری آنها فرستادن ماشین آتش نشانی باشد که برای اطفای حریق در خشکی طراحی شده است؟

اما فی الواقع وقتی سازمان بنادر پیگیری های خود را در سطح فرستادن یک نامه و درخواست کتبی پایین آورده و تعاونی ها هم برای هزینه کرد از خود اختیاری نداشته باشند باید همگی بجای رفع مشکلات جامعه لنجداران و قایق داران شاهد خدمات و اجرای طرح ها و پروژه های دیگر سازمان ها باشیم.

هزینه هایی که باید در خدمت اصناف مربوطه و خدمات شهری با محوریت شهرداری قرار گیرد متأسفانه مأمنی برای لاپوشانی کم کاری و عدم توانایی مدیران در جذب اعتبارات ستادی از سازمان های مربوطه شده است.

هنر یک مدیر پیشبرد پروژه های بزرگ با رایزنی در جذب اعتبارات ملی و استانی از طرف ادارات کل و وزارت خانه ها می باشد نه چشم داشتن به حداقل های امور شهری که متاسفانه با سکوت معنادار تأثیر گذاران در حال انجام هست.

هندیجان امروزه نیازمند انسان هایی است که بدون تعارف زبان به نقد گشایند و دلسوزانی در رأس کار که نقد پذیر باشند نه قلیل افرادی که سود خود را در تملق و چاپلوسی میبینند و سال هاست که باعث درجا زدن و بعضا عقب رفت شهر بندری و زادگاه ما شده اند.

ادامه دارد …