برگزاری سومین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر فنی و حرفه ای خوزستان

اسداله ترحم / خورنا – مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان از برگزاری سومین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر فنی وحرفه ای خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان عبدالنبی سواعدی با اعلام این مطلب اظهارکرد: به مناسبت بزرگداشت روزملی کارآفرینی وآموزش فنی وحرفه ای وبا هدف شناسایی ومعرفی الگوهای کارآفرینی مهارت محور به جامعه وتوسعه فرهنگ مهارت آموزی واشتغال سومین جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتربرگزارمی شود.
سواعدی افزود: شناسایی و معرفی مهارت آموختگان کارآفرین به جامعه و استفاده از توانمندی آنان در جهت ارایه الگوهای کارآفرینی مهارت محور، ارتقاء جایگاه رفیع مهارت آموختگان کارآفرین در جامعه، حمایت ، تشویق و ایجاد انگیزه در مهارت آموختگان برای راه اندازی کسب و کار جدید، هماهنگی و تبادل نظر با سایر نهادها و ارگانهای ذیربط در سطح استانها و در سطح ملی به منظور حمایت از مهارت آموختگان کارآفرین و تشکیل بانک اطلاعات مهارت آموختگان کارآفرین معرفی ازدیگراهداف این جشنواره است.
وی ادامه داد: جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر در دو مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد گردید که در مرحله استانی کارآفرینان برتر در سطح استان های کشور شناسایی و معرفی خواهند شد و درمرحله کشوری ، از میان برگزیدگان رتبه های اول تا پنجم استان ها، مهارت آموختگان کارآفرین برتر در سطح کشور انتخاب خواهند شد.
سواعدی عنوان کرد: آن دسته از مهارت آموختگان مراکز آموزش دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد که تاریخ صدور گواهینامه مهارت آنان از ۱/۷/۹۶الی۱/۷/۹۸ بوده، پس از مهارت آموزی اقدام به راه اندازی کسب و کار مرتبط کرده و حداقل یک نفر را به کارگیری نموده اند، مجاز به شرکت در جشنواره و تکمیل فرم های مربوطه خواهند بود.
سواعدی خاطرنشان کرد: واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات و انجام مراحل ثبت نام به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان مراجعه نمایند.
گفتنی است ۶ مرداد روزملی کارآفرینی وآموزش فنی وحرفه ای و از۳۱تیرماه بزرگداشت هفته ملی مهارت در سطح کشور برگزارمی شود.