رئیس دانشگاه علمی کاربردی هفتکل پاسخ دهد:مگر مبنای جذب نیرو در این دانشگاه فراخوان عمومی و آزمون نبود؟

طبق اخبار واصله به خبرگزاری خورنا طی روز های گذشته رئیس دانشگاه علمی کاربردی هفتکل بدون اعلام فراخوان عمومی و انجام آزمون یک نیروی را استخدام نمود.

سال گذشته سه نیروی هفتکلی بدلیل عدم طی مراحل استخدامی از این دانشگاه اخراج شدند و طبق قول شهردار هفتکل مقرر گردید هرگونه جذب با اعلام فراخوان عمومی از طریق ازمون صورت گیرد.

حال رئیس دانشگاه علمی کاربردی جهت تنویر افکار عمومی نحوه جذب نیروی جدید را اعلام نمایید تا جای هرگونه شک و شبهه این استخدامی را برطرف نماید.