کارگران شهرداری زهره پنج ماه بدون حقوق؛ مسیر خدمت را گم نکنیم

چه کسی باید دلش برای کارگران شهرداری زهره بسوزد.

چند صباحی است که خبرهای خوبی از دستگاه امور شهری زهره به گوش نمی رسد.
در این اوضاع بد اقتصادی علی الخصوص قشر کارگر متاسفانه شنیده می شود مسئولین بجای اینکه دست کمک به شهرداری زهره بسپارند درصدد اهداف دیگری قرار گرفته اند.
آقایان تصمیم گیر جهت استحضار جنابتان کارگران شهرداری زهره پنج ماه بدون حقوق مانده اند و مرتب به این خبرگزاری پیام های متعددی دال بر مشکلات عدیده ای که برای این عزیزان پیش آمده سخن به میان می آورند.
پنج ماه بدون حقوق آنهم در این شرایط بسیار سخت و دشوار هست.

این خبرگزاری در جهت رسالت خبری خود در قبال مردم طی روزهای آینده اقدام به بررسی ابعاد موضوعات مطرح شده از زوایای مختلف خواهد نمود.

امیدواریم هر چه سریعتر این کارگران زحمتکش اجر زحمت و تلاش شبانه روزی خود را با واریز حقوق شان ببینند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • اینارو که همه میدونیم بجای حرف یه تماس و مصاحبه با مسئولاش گرفته میشد و پیگیری تا پاسخگویی