جدی گرفتن کرونا یا همدست شدن با آن!

آخرین خبرها حاکی از آن است شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شهرمان نه تنها کم نشده اند بلکه افزایش آمار نیز دور از انتظار نبود وکاربجایی رسیده است که تخت خالی برای بیماران یافت نمیشود و بدون شک با ادامه این روند شاهد از دست رفتن تعداد بیشتری از همشهریان هستیم

 

پیام امین نیا

سال۹۹ شاید بدترین سال تاریخ باشد که غریبانه و بدون شور و اشتیاق سپری میشود و به برگ های تاریخ میپیوندد و دلیل آن دشمنی است که به جان بشریت افتاده و روز به روز بیشتر قربانی میگیرد.

با آمدن تابستان و گرمای خوزستان انتظار داشتیم که زمستان ویروس کرونا به سر آید و این بلای جان پنهانی، از کره خاکی زمین رخت برببندد اما تاکنون چنین نشده و چه بسا بیش از پیش بیمارانش را به کام مرگ می کشد.
هر هفته و هر روز خبر ابتلا و مرگ یکی از نزدیکان و شهروندان عزیزتر از جانمان را می شنویم و تا به فضای مجازی متصل شویم آگهی فوت و عکس عزیزان از دست رفته را مشاهده میکنیم، آری کرونا شیرینی روزگار را به کام مردم شهرمان تلخ و غمی تاریخی بجا گذاشته است.

۴ ماه گذشته اگر چه متفاوت و غریبانه به پایان رسید و با وجود همه تدابیر و عملیاتی که برای مهار کرونا با مشارکت بی‌نظیر مردم و مسئولان از نخستین روزهای شیوع کرونا انجام شد، در این میان اما بودند افرادی که به خیال خود زیرکی کرده و با دور زدن قانون و کج راه ها با آغوش باز پذیرای کرونا بوده و باعث ابتلای بیماران زمینه ای و دوستان خود در رامهرمز شدند ولی از خیانتی که در حق خود، خانواده، همشهریان و فرشتگان سپید پوش خط مقدم مبارزه با کرونا روا داشتند بی خبر بودند، همان افرادی که با رفتار غیرمسئولانه خود، نسبت به سرنوشت دیگر همشهریان بی توجه بوده وگویی با کرونای آدم کش همدست شده اند.

آخرین خبرها حاکی از آن است شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شهرمان نه تنها کم نشده اند بلکه افزایش آمار نیز دور از انتظار نبود وکاربجایی رسیده است که تخت خالی برای بیماران یافت نمیشود و بدون شک با ادامه این روند شاهد از دست رفتن تعداد بیشتری از همشهریان هستیم، بلاشک دلیل آن را می توان مسئولیت ناپذیر بودن برخی از شهروندان و دهن کجی آنان به قانون و عدم رعایت آن در این برهه ی حساس دانست.

کاربه آن جایی رسیده است که رهبر عزیزمان در سخنرانی اخیرشان با گوش زد کردن وظایف مردم و مسولین از برخی مسولین نیز بدلیل بی تدبیری و الگوی نادرست بودن انتقاد کردند و لذا از مردم رامهرمز و مسولین شهرستانی انتظار دارم تاکیدات رهبرمان را آویزه گوش کنند و با همدلی و همکاری یکدیگر و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی هر چه سریع تر چهره سیاه کرونا را از آسمان رامهرمز بزدایند.