۲۶ هزار تن گندم از کشاورزان ایذه خریداری شد

۲۶ هزار تن گندم از کشاورزان ایذه خریداری شد

مصطفی هنرمندیان مدیر جهاد کشاورزی ایذه گفت:

در سال زراعی جاری ۲۳ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان ایذه به کشت گندم اختصاص یافت.

با پایان فصل برداشت گندم، ۲۶ هزار تن محصول گندم توسط مراکز خرید و سوله‌ها خریداری شد و با توجه به اینکه کشاورزان مقداری از محصول را برای مصرف بذری، خوراک دام و مصرف شخصی نگهداری می‌کنند، رقم تولید گندم ایذه بیش از ۳۸ هزار تن برآورد می‌شود.

مهمترین ارقام کشت شده گندم در شهرستان ایذه را چمران، چمران۲، دهدشت، کریم و بارج تشکیل دادند.

سال گذشته ۲۲ هزار تن گندم توسط تعاونی روستایی و نمایندگی غله در ایذه خریداری شد.

حدود ۲۲ هزار هکتار از اراضی این شهرستان نیز به کشت جو اختصاص یافته‌بود که بیش از ۲۰ هزار تن محصول از این میزان سطح زیر کشت برداشت شد، اکثر این محصول برای مصارف کشاورزان و دامداران ذخیره شده‌است