گزارش خورنا هندیجان/توصیه مردم به همشهریان در مورد پوشیدن ماسک و رعایت نکات بهداشتی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • مجید دلبندم ماسک رو میزنن نمی پوشن