۷۵ میلیون متر مکعب آب جهت کشت تابستانه کشاورزان پایین دست سد جره اختصاص یافت

طی بازدید ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی ،مهندس دریس مدیر شرکت بهره‌برداری از سد وشبکه های آبیاری زهره و جراحی خوزستان،مهندس مختاری مدیر سده مخزنی جره رامهرمز ،رئیس دفتر نماینده و بخشداران مرکزی و رودزرد از سد جره و طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری موضوعات زیر تصویب شدند

 

به گزارش خبرگزاری خورنا رامهرمز طی بازدید ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی ،مهندس دریس مدیر شرکت بهره‌برداری از سد وشبکه های آبیاری زهره و جراحی خوزستان،مهندس مختاری مدیر سده مخزنی جره رامهرمز و بخشداران مرکزی و رودزرد از سد جره و طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری موضوعات زیر تصویب شدند

۱.دستور بازگشایی سیفون ها در حومه غربی ناحیه ۲ بخش مرکزی

۲.بازگشایی دریچه‌ای آب از سد مخزنی جره برای کشت تابستانی

۳.ایجاد کانالهای انحرافی در طرح موصوف

۴ ت.جدی در اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هکتاری مقام معظم رهبری

۵. رها سازی ۷۵میلیون مترمکعب از سدمخزنی جره در تابستان ۹۹ برای کشت تابستانی

۶. کمیته متشکل از جهادکشاورزی،سدمخزنی جره،فرمانداری و دفتر نماینده جهت توزیع متناسب آب برای کشت زراعت تابستانی