نان گران شد اما کیفیت نان خوب نشد/اتحادیه نانوایان و شورای آرد و نان بررسی کنند

وقتی به خارج از خوزستان سفر می‌کنیم تنوع و کیفیت خوب نان را مشاهده می‌کنیم و از این‌که پولت را بابت آن می‌دهی غمی در دل نداری. متأسفانه در اکثر شهرهای خوزستان، به‌ویژه رامهرمز کیفیت نان هیچ‌وقت باب دل مشتری نشد و مسئولان مربوطه و نانوایان نیز توجیهات با دلیل یا بی‌دلیل خود رادارند.

وقتی به خارج از خوزستان سفر می‌کنیم تنوع و کیفیت خوب نان را مشاهده می‌کنیم و از این‌که پولت را بابت آن می‌دهی غمی در دل نداری.
متأسفانه در اکثر شهرهای خوزستان، به‌ویژه رامهرمز کیفیت نان هیچ‌وقت باب دل مشتری نشد و مسئولان مربوطه و نانوایان نیز توجیهات با دلیل یا بی‌دلیل خود رادارند.

آرد ضعیف، آب غیر تصفیه، انداختن خمیر تازه در تنور و عدم دقت نانوا در پخت و بسیاری دیگر باعث پایین آمدن کیفیت، لاستیکی شدن نان بعد از سرد شدن و هدر رفت پول مردم می‌شود.

مسئولان مربوطه باوجود مشکلات متعدد و گرانی‌های افسارگسیخته، حداقل تنها غذای باقی‌مانده بر روی سفره‌هارا با نظارت و پیگیری باکیفیت خوب تحویل مردم دهند.