فوری/ ثبت اولین فوتی کرونا در آغاجاری

به گزارش خبرگزاری خورنا و بنابر اعلام یک منبع موثق صبح دیروز یکی از بیماران بستری در بیمارستان شهیدزاده بهبهان که بر اثر مبتلا شدن به کرونا ویروس از آغاجاری اعزام شده بود، در بیمارستان شهیدزاده بهبهان درگذشت

مسولین شبکه بهداشت و درمان آغاجاری همزمان با اوج گرفتن کرونا در این شهرستان و شکستن پی در پی رکورد تعداد مبتلایان به این بیماری نسبت به روزهای قبل، همچنان سکوت اختیار کرده اند.

مطمئنا با ارائه گزارش دقیق، مردم احساس خطر میکنند و پرتوکل های بهداشتی را با حساسیت بیشتری رعایت میکنند.