آقای دکتر ابول نژادیان نکند مانند گالیله شوی!!

احمدرضا رستمی

خورنا – چهار قرن پیش وقتی گالیله اعلام کرد که زمین گرد است و به دور خورشید میچرخد، کلیسای کاتولیک او را تکفیر و به دادگاه تفتیش عقاید انگیزاسیون فرا خواند اما گالیله در این دادگاه در بین دو راهی توبه یا مرگ، راه توبه را برگزید تا از سوزانده شدن در آتش خشم کلیسا نجات پیدا کند.

هفته گذشته ستاد مدیریت بیماری کرونا خوزستان در حالی تشکیل جلسه داد که بخش زیادی از مردم این استان خود را از قبل برای اعمال محدودیت‌های بیشتر آماده کرده بودند ولی شگفتا که کوه موش زایید و نه تنها هیچ گونه محدودیت جدیدی اعمال نشد بلکه توپ اعلام محدودیت‌های جدید نیز به زمین دانشگاه علوم پزشکی اهواز انداخته شد و این یعنی یک فرار رو به جلو حساب شده، همراه با زیر تانک کردن دانشگاهی که اینروزها باید تمام هم و غم خود را معطوف به نبرد با ویروس کرونا بکند نه اینکه بخواهد در جبهه‌ دیگر وارد چانه‌زنی‌های اعصاب خوردن کن با افکار عمومی، در زمینه قرنطینه کردن یا نکردن خوزستان شود.

به هرحال چه صحیح یا غلط اکنون دانشگاه علوم پزشکی اهواز و شخص دکتر ابول نژادیان ضامن است و اوست که باید از این پس شرایط کرونایی استان را رصد و‌ برای اعلام محدودیت‌های جدید نظر نهایی را بدهد.

می‌گویند در روزی که گالیله در برابر فشار کلیسا مجبور به توبه و عقب نشینی از حقیقت شد آهسته خطاب به زمین گفت: اگر چه من توبه کردم ولی تو به چرخش خود ادامه بده!

آقای دکتر ابول نژادیان!! [گالیله] علیرغم اعتقاد به عقیده‌ای آن را کتمان کرد و حاضر نشد بهای این عقیده را بپردازد؛ امیدواریم که دست تقدیر هیچ گاه چنین سرنوشت غم‌انگیزی را نیز برای شما رقم نزد و شما در روز موعود و آنجایی که باید آخرین وضعیت بیماری کرونا در خوزستان را به ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا گزارش کنید مانند گالیله پایتان سست و زبانتان الکن نشود و همچون گذشته قرص و محکم و بدون کوچکترین واهمه‌‌ از اَخم و تَخم‌های آنهایی که همیشه درصدد عادی جلوه دادن شرایط کرونایی در خوزستان هستند، دیده‌ها و نتایج خود را به صراحت تمام در این ستاد اعلام بکنید.

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد….والسلام

احمدرضا رستمی تیر  ۹۹