کارکنان پتروشیمی رازی در اعتراض به رفتار مدیران و مشکلات افزایش ساعات کاری، دست به اعتراض زدند

اعتصاب غذای نیروهای بهره برداری به دلیل اعتراض در خصوص تغییر شیفت کاری با تهدید مدیرکارخانه پاسخ داده شد.

خبرگزاری ایپنا نوشت : پس از تهدید اسماعیل بردیده مدیرکارخانه پتروشیمی رازی به اخراج و عدم پاسخگویی به اعتراض کارکنان واحد بهره برداری، نیروهای این واحد به نشانه اعتراض نسبت به رفتار این مدیر، دست به اعتصاب غذا زدند.

طبق اخبار موثق رسیده به خبرگزاری ایپنا، تهدید به اخراج که مستندا در فضای مجازی انجام شده، نگرانی و فشار بر کارکنان را چندبرابر کرده و حال آنان بر رسیدن به حق خود مصرانه پافشاری می کنند.

یکی از کارکنان این پتروشیمی که نمیخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایپنا بیان کرد: توهین و تهدید، همیشه از سوی مسئولین در پاسخ به هر گونه اعتراض انجام می شود. نیروهایی که به دنبال بیان حق می باشند با تهدید به اخراج روبرو می شوند.
اعتصاب کنونی به دلیل همین تهدیدهای مستقیم و علنی صورت گرفته است.

تغییر شیفت کاری از ۱۲ به ۸ ساعت باعث افزایش حضور کارکنان در پتروشیمی در شرایط کرونا می شود، کارکنان برای حفظ سلامت خود و خانواده هایشان نسبت به این تغییر اعتراض نموده اند.

عدم تحقق وعده مسئولین نسبت به پاداش نوبت کارها به دلیل حضور بی وقفه در شرایط بیماری کرونا، دیگر ناراحتی کارکنان از مسئولین این پتروشیمی بوده است.

بیان اعتراض، التهاب اعتصاب و تهدید با استناد در فضای مجازی، چالشی جدی پیش روی مسئولین ارشد این پتروشیمی قرار داده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • سلام مدیران پتروشیمی رازی این شرکت رو عملا به انحصار خود در آورده اند. جدیدا شرکت پیمانکاری افتتاح کردند و پیمانکاری های شرکت را خود تصاحب میشوند. در دوران تحریم بیشترین فروش را در این چند ساله داشته اند ولی هیچ گونه افزایش حقوقی برای کارکنان در این اوضاع بد معیشتی لحاظ نمیکنند .
  • حقوق مدیرعامل پتروشیمی رازی ۲۷۰ میلیون و حقوق بهره بردار ۶ میلیون.مظلوم را دریابید