بحران بی آبی از یک سو هدر رفت آب از شبکه آبرسانی از سوی دیگر

فرسودگی لوله ها عامل اصلی مشکلات آب آغاجاری

به گزارش خبرگزاری خورنا، در حالی بحران آب هر روز بیشتر از روز قبل آغاجاری را تهدید می‌کند که این نعمت الهی این روزها به راحتی در کوچه و خیابان‌های شهر آغاجاری به دلیل بی‌توجهی مسئولان استانی مربوطه هدر می‌رود.

وقتی که مایه حیات ، مایه شرمندگی می‌شود!!!!

این روزها علی رغم اینکه مردم آغاجاری با افت فشار یا قطعی آب مواجه هستند، شاهد هدر رفت این مایه حیات به علت شکستگی لوله در بیشتر نقاط شهری هستند که وقوع این موضوع در چندین سال گذشته تا به امروز باعث نارضایتی شدید شهروندان شده است.

نارضایتی به این دلیل که چرا با توجه به بحران کم آبی که با آن مواجه هستیم هر از چندگاهی شاهد هدر رفت هزاران لیتر آب در کوچه پس کوچه های شهر به علت فرسودگی و یا شکستگی لوله آب باشیم.

شکستگی لوله آب در آغاجاری پایانی ندارد، ترکیدگی لوله‌های آب هر چند‌ وقت یک‌بار سبب هدر رفت هزاران لیتر آب در آغاجاری می‌شود و زیر ساخت شهری را نابود کرده است!