آیا پیمانکار جاده خروجی هفتکل از قانون قدرتمندتر است

قادر سبحانی- خورنا: امروز یک کانال خبری محلی هفتکل با انتشار خبری مبنی بر اینکه پیمانکار پروژه جاده خروجی هفتکل که در مدت نزدیک ۵ سال خون به دل مردم کرده، پروژه را نیمه کاره رها نموده است.

تاکنون کم کاری پیمانکار جاده خروجی چه لباس عزا بر تن مادران هفتکل کرده است و متاسفانه ضعف و ناکارآمد اداره کل راه شهرسازی استان خوزستان در این امر بی تقصر نیست.

متاسفانه بی توجهی پیمانکار به مطالبه مردم و عدم برخورد مسئولان با وی موجب تغییر نگرش مردم به قانون شده است که چرا باوی هیچ برخوردی نشده است چه دستانی پشت پرده است.

حال از دادستان مردمی و اخلاق مدار هفتکل جناب لهراب که با ورود به جد در مطالبات عمومی محبوبیت خاصی بین شهروندان پیدا کرده است تقاضا میشود بعنوان مدعی العموم با جدیت با اهمال و کج دهنی پیمانکار برخورد نماید تا بداند قانون فصل الخطاب است.