مهران اسدی مدیر عامل شرکت تعمیرات نیروگاه های برق آبی خوزستان شد

با حکمی از سوی مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، مهران اسدی به عنوان مدیر عامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان منصوب شد.

به گزارش خورنا مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی استان خوزستان امروز سه شنبه در سالن کنفرانس این شرکت انجام شد.

در این مراسم مهران اسدی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان معرفی و از تلاشهای علی مکاری بهبهانی در زمان تصدی این سمت قدردانی گردید.

به موجب این حکم مهران اسدی برای ۲ سال به عنوان مدیر عامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان منصوب شده است.