خورنا گزارش می دهد:خرابی پی در پی ایستگاه CNG شهرداری در هفتکل

چرا شهرداری یقه پیمانکار جایگاه سوخت را نمیگیرد؟؟؟

*قادر سبحانی*

داستان خرابی پمپ گاز شهرداری از آن قصه های طول و درازی است که اهالی شهر هفتکل از روزهای آغازین فعالیت این پمپ های گاز در مرکز شهرستان هفتکل؛ قطب منابع زیر زمینی خاورمیانه از خدمات این پمپ ها اعلام نارضایتی می‌کردند.

اکثر مواقع پمپ گاز شهرداری، تنها جایگاه چند پمپ سطح شهر هفتکل با خرابی همراه است و شهروندان و مسافران برای استفاده از این پمپ‌های گاز مجبور می‌شوند به جایگاه تک پمپ ورودی شهر مراجعه و در صف‌های طولانی منتظر استفاده از گاز CNG قرار بگیرند.

یکی از رانندگان خودروی گاز سوز شهر هفتکل به خبرنگار ما گفت: جایگاه CNG شهرداری این شهر به طور مرتب خراب است که این امر موجب شده ما رانندگان ساعت ها در صف طولانی تنها جایگاه چند پمپی فعال شهرستان وقت خود را سپری کنیم.

این راننده در ادامه گفت:جایگاه سوخت CNG تک پمپی در کنار جایگاه بنزین در شهر هم پاسخگوی حتی خودروهای گاز سوز این شهرستان نیست چه برسد به خودروهای شخصی و عبوری که شبانه روز از این شهر عبور می کنند.
این راننده ادامه داد: سریال تکراری خرابی جایگاه سوخت گاز شهر فریاد رانندگان را به آسمان بلند کرده و از این وضعیت نمی دانیم به کجا پناه ببریم.

یکی از رانندگان دیگر گفت:شهرداری هفتکل بعنوان متولی این جایگاه میتواند با مدیریت صحیح و استفاده از آن برای درآمد زایی برای شهرداری و ارائه خدمات به مردم آن را بصورت غیر قابل توجیه به پیمانکار غیر بومی واگذار کرده است.

با توجه به وضعیت شهرستان هفتکل و قرار گرفتن در جاده ترانزیتی اهواز به اصفهان و عبور روزانه ۸ هزار ماشین هر چه زودتر مسئولین فکری به حال وضعیت پمپ گاز این شهر کرده تا دیگر شاهد خرابی پی در پی این پمپ گاز در شهر هفتکل نباشیم.