خبر خورنا تایید شد

آغاجاری رسما یازده تایی شد

به گزارش خبرگزاری خورنا، پس از آنکه ظهر امروز ۳ مورد جدید مبتلا به کرونا توسط شبکه بهداشت و درمان آغاجاری اعلام شده بود، دقایقی پیش این شبکه با اعلام ۸ مبتلای جدید، مهر تاییدی بر آمار خبرگزاری خورنا زد و آغاجاری رسما ۱۱ تایی شد.

با توجه به جمعیت کم آغاجاری و رکورد شکنی های چند روز اخیر این شهرستان، آیا همچنان وضعیت آغاجاری زرد است؟!