انتصاب مسئله دار، زمینه ساز بی اعتمادی افکار عمومی

در میان اخبار کرونایی کشور، آمار و اخبار استان خوزستان نسبت به بقیه استانها با تغییرات بیشتری همراه بود. در واقع ظاهرا فردی، هر روز تصمیمی می گرفت که این تصمیم به بدنه دانشگاه و اعتمادی که مردم به دانشگاهیان دارند، ضربه وارد می کرد. مروری می کنیم بر رفتارهای سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور:

دکتر علی احسان پور معاون فرهنگی دانشجویی و سخنگو فعلی دانشگاه علوم پزشکی، فوق تخصص خون و انکولوژی و عضو هیات علمی گروه بیماری‌های داخلی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۸ به سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

احسان پور با ارائه آمار ابتلای به کرونا در طی ماه های گذشته و عدم تعامل صحیح با رسانه‌ها سبب شد تا این آمار بدون ساختار یکسان هروز به شکلی ارائه گردد. یک روز آمار تجمیعی و یکروز تفکیکی ارائه می شد، یکبار با آغاجاری و روز دیگر بدون آغاجاری!
روش های نادرست احسان پور در ارائه آمار سبب شد تا اعتماد عمومی نسبت به آمار رسمی ازبین رفته و همین امر عامل تشویش هرچه بیشتر اذهان عمومی شد.

آنچه در این مسئله جالب توجه است؛ نحوه‌ی انتصاب احسان پور در این سمت هاست. با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که وی با وجود سابقه مدیریتی بسیار کم، با سفارش عده‌ای از چهره‌های شاخص اصلاح طلب یک شبه راه چند ساله را طی کرده و به سمت معاونت یکی از بزرگترین دانشگاه های علوم پزشکی کشور آن هم در این اوضاع حساس منصوب می شود. سفارشی بودن این انتصاب عامل آن شد که حدود اختیارات احسان پور تا جایی بالا برود که در امور معاونت‌های دیگر دانشگاه نیز دخالت کرده و زمینه ایجاد دو دستگی و سوءمدیریت را آنهم در اوج بحبوبه کرونا فراهم کند.

همین انتصاب مسئله دار سبب شده است تا با کنار رفتن افراد شایسته و کم‌تجربگی در مدیریت بیماری، افکار عمومی نسبت به آمارهای ارائه شده بدبین شود و میزان اهتمام آنان را کم کند.

شاید بهتر باشد مسئولین دانشگاه علوم پرشکی به‌جای متهم کردن رسانه ها به جهت انتشار آمار، جلوی انتصابات سفارشی ازین دست که سبب ایجاد تزلزل در پیکره ی مدیریت بهداشتی استان می‌شود را بگیرند.