با حکم استاندار؛

امید بن عباس مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان شد

طی حکمی از سوی استاندار خوزستان امید بن عباس سرپرست پیشین فرمانداری دزفول به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل مدیریت بحران و نیز دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان منصوب شد.

به گزارش خورنا پیش از این کیامرث حاجی زاده عهده‌ار این مسئولیت بود که اکنون با حکم استاندار خوزستان بعنوان مشاور اجرایی و نماینده ویژه استاندار در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا منصوب شده است.

همچنین استاندار خوزستان در حکمی دیگر علی فرهمندپور را بعنوان سرپرست جدید فرمانداری دزفول منصوب کرد.