زنگ خطر در ترمینال کانتینری بندرامام

پیرو خبر منتشر شده قبلی خورنا در رابطه با ابتلای یکی از پرسنل ترمینال کانتینری بندر امام (شرکت پیشگامان دریا گستر پاسارگاد)، متاسفانه خبرهایی مبنی بر شیوع و گسترش این ویروس در بین پرسنل این شرکت است که حاکی از زنگ خطر جدی بر سلامت پرسنل است.
با اشاره به خبر قبلی، اکنون سوال اینجاست:

اولا،چرا مدیریت این شرکت از ابتدای شیوع با بررسی دقیق پیگیری عواقب احتمالی را در اولویت کاری قرار نداده و به نحوی با بی توجهی سلامت پرسنل که سرمایه های اصلی هر شرکت هستند را در مرحله خطر قرار داده است؟
دوم،سازمان بنادر و دریانوردی استان و HSE بندر امام خمینی بعنوان متولی و ناظر بر شرکتها به چه میزان پیگیری روزانه بر بهداشت و سلامت پرسنل و نظارت بر گندزدایی محیط کاری و تجهیزات کاری مرتبط با پرسنل را داشته است؟
سوم،واحد HSE ترمینال کانتینری بندر امام به چه میزان توانسته به وظیفه خود عمل کند؟ متاسفانه نوشتن چند گزارش و عکس پرسنل در حین گندزدایی و ارائه بعنوان عملکرد این واحد نتوانسته بهداشت پرسنلی و محیط کار را در این شرکت به شرایط مطلوب برساند که اگر میتوانسته نباید شاهد این وضع می شدیم. امید است بجای این گزارش ها فکر اساسی برای سلامت پرسنل شود.
در آخر با توجه به سلامت کارگران و پرسنل نیاز است ضد عفونی تجهیزات کاری و استراحتگاهای پرسنل و تجهیزات جابجایی پرسنل و سرویسها و هر مکانی که نیاز است بصورت روزانه و دقیق در چند مرحله انجام گردد که بدین ترتیب از ایجاد فاجعه در رابطه با سلامت پرسنل جلوگیری شود.
امید است با مدیریت دقیق و پیگیری و نظارت سازمان بنادر و HSEبندر امام شاهد مهار این ویروس در سطح بندر امام باشیم