راه های خوزستان حال خوشی ندارند

خورنا| یادداشت وارده:
خوزستان با داشتن ۱۷ هزار کیلومتر راه ‌و قریب به ۱۲۰ میلیون تردد جاده ای ، از جمله استان های استراتژیک در حمل و نقل جاده ای بشمار می رود. این استان دارای چند شاهراه استراتژیک است و هم چنین از انواع راههای ریلی و جاده ای و دریایی و هوایی بهره میبرد.
اما گویی دست های مدیران حوزه راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان دچار بی قراری شده ( مثل دستان بهبود در سریال پایتخت) و قادر به هدایت سکان مجموعه تحت مدیریت خود نیست که نتیجه آن سقوط در دره بی تدبیریست.
آقای استاندار، آقای وزیر راه، آقای نماینده، راه های خوزستان در حال نابودی است و به حال خود رها شده.

در سیل اخیر ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به راه های خوزستان وارد شده که دلیل آن سو مدیریت است.

روزانه تصادفات مرگباری در جاده های خوزستان اتفاق می افتد که دلیل آن خرابی راه ها ، سو مدیریت و عدم نظارت بر راه ها است
اکثر پروژه های راهسازی و راهداری به دلیل عدم توان فنی و مدیریتی متوقف شده است.
یقینا مدیرانی که به دنبال حفظ میز هستند ، امکان و وقت خدمت رسانی به مردم را ندارند.
تا وقتی که در دستگاه های اجرایی از مدیران درجه سه استفاده شود، همین آش و همین کاسه است .
آقای وزیر راه ، آقای استاندار ، آقای نماینده

وضعیت راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل خوزستان اسفبار است و دچار مرگ مغزی شده ، لطفا تا دیر نشده کاری کنید و صدای ناله مردم و فعالان این حوزه را بشنوید .