اورهال با طعم کرونا/ بی‌توجه‌ای مسوولان به پروتکل‌های بهداشتی

در حالی که وضعیت استان خوزستان قرمز است و مسولان بهداشتی بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکیید می‌کنند، یکی از پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی بندرماهشهر در قالب اورهال برنامه تعمیرات اساسی با جذب صدها کارگر آغاز کرده است

باوجود گسترش دامنه شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان و وضعیت قرمز این استان و تاکید فراوان همگان بر رعایت پروتکل های بهداشتی،خبرهای نگران کننده ای از سوی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گوش می رسد.

یکی از پتروشیمی با به کارگیری صدها تن کارگر اورهالی، برنامه تعمیرات اساسی خود را در حالی آغاز کرده و پیش می برد که ماهیت کار در اورهال با اصول مصرح فاصله گذاری اجتماعی کاملا در تضاد است.

خطر انتقال بیماری از ترانسپورت این کارگران به شرکت، تا لحظه شلوغ ورود به کارخانه و ازدحام ترسناک هنگام ثبت ساعت و اسکان کانکسی کارگران، تا تقسیم بندی گروهی کار و فعالیت در واحد، چیزی نیست که بتوان برآن چشم بست.

به مجموعه خطرات یاد شده ۱۲ ساعته کار کردن کارکنان، اعم از پرسنل نوبتکار و روزکار آن هم بدون منظور کردنن رست و برخلاف ابلاغ استانداری و سازمان منطقه ویژه اقتصادی را هم بیفزایید.

به هر حال در این وانفسا ویروس مرموز کرونا این اجازه را می یابد از کارکنان به کارخانه و بالعکس از کارخانه به منازل و خانواده ها منتقل شود و وضعیت خطرناکی را رقم بزند این نگرانی در پیامهای خانواده های کارکنان به خورنا مشهود است.

باید دید در شرایطی که رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر از شیوع گسترده ویروس کرونا در شهرستان و تکمیل شدن ظرفیت بستری بیمارستانها ابراز نگرانی شدید کرده و قرنطینه خانگی را در دستور کار قرار داده است، چگونه این شرکت به خود اجازه داده شرایط تجمع افراد و شیوع بیماری را فراهم آورد؟