بیرون گذاشتن پسماندها خارج از زمان مقرر تخلفی آشکار و قابل پیگرد است

اسداله ترحم / خورنا – مدیر امور حقوقی شهرداری امیدیه گفت: بیرون گذاشتن پسماندها خارج از زمان مقرر و تقویم زمانی تعیین شده به خصوص قراردادن پسماند در جلوی درب منزل همسایه ها، طبق قانون شهرداری ها تخلف محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.
ابراهیمی اظهارکرد: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، وظایف این نهاد به ۴ بخش عمده تقسیم می شود که عبارت است از وظایف عمرانی در ارتباط با احداث خیابان ها، معابر و میادین، وظایف خدماتی که با حفظ نظافت و پاکیزگی شهر در ارتباط است، وظایف نظارتی و حفاظتی که مربوط به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها که موارد مربوط به صدور پروانه ساختمان و تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند، همچنین وظایف رفاهی که در ارتباط با احداث فرهنگسراها و ورزشگاههای شهری می باشد.
وی ادامه داد: در این راستا شهرداری وظیفه دارد خدماتی را به شهروندان ارایه کند و شهروندان هم اگر خواسته هایی داشته باشند، می توانند با سامانه 137 تماس بگیرند تا پاسخگوی آنها باشیم.
مدیر امور حقوقی شهرداری امیدیه با اشاره به اینکه بیرون گذاشتن پسماندها خارج از زمان مقرر و تقویم زمانی تعیین شده به خصوص قراردادن پسماند در جلوی درب منزل همسایه ها، طبق قانون شهرداری ها تخلف محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد، تصریح کرد: طبق قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۸۳، تمام تولید کنندگان پسماندها اعم از مردم باید پسماندهای خود را طبق تقویم زمانبندی مقرر بیرون قراردهند و در غیر این صورت طبق همین قانون پرونده تخلف آنها به مراجع قضایی ارسال و محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
وی تاکید کرد: شهروندان باید توجه کنند که پسماندهای خود را در زمان های مقرر از منزل بیرون قرار دهند و نکته دیگر اینکه موارد غیر از پسماند از جمله اقلام بازیافتی را به عنوان پسماند بیرون قرار ندهند.
ابراهیمی یادآور شد: در هر منطقه فردی مخصوص پیگیری این تخلفات و تشکیل پرونده مشغول فعالیت است و مردم چنانچه در منطقه خود با چنین مشکلی رو به رو شدند و قصد گزارش تخلف را داشتند می توانند با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند تا خدمات شهری منطقه موضوع را پیگیری کند.