اطلاعیه مدیریت سد و شبکه شهدای رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

با سلام و احترام به اطلاع می رساند که آخرین مهلت مراجعه کشاورزان به منظور عقد قرارداد هفته آینده خواهد بود.

در غیر اینصورت اطلاعات مساحی بدون قرارداد ثبت خواهد شد و کسانی که قرارداد ندارند جریمه خواهند شد

لذا کشاورزان عزیز که تاکنون قرارداد منعقد نکرده یا نیاز به اصلاح قرارداد دارند حتما مراجعه کنند ( توصیه میشود حتی کسانی که قرارداد دارند جهت کنترل مساحی خود با قرارداد به این مدیریت مراجعه کنند)

بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر اطلاعات مساحی وارد سامانه ساماب شده و امکان تغییر آن وجود ندارد.
ضمنا کشاورزان عزیز حتما با ماسک مراجعه کنند.