۷۰۰ روستای خوزستان مشکل آب دارند اعتبارات اختصاص یافته چه شد!!!

🖊️غلام حسین بهمئی فعال سیاسی فرهنگی

این بیان بسیار زیبا ورسای نماینده استان سمنان در مجلس یازدهم وشاهد حرف دل ومطالبه همه مردم ودلسوزان خوزستان از مدیریت کلان استان وخاص جناب استاندار آقای دکتر شریعتی می باشد ولی از زبان نماینده انقلابی وکویر نشین استان سمنان
آن مطلبی که امروز بیشتر ذهن مردم روستاهای بی آب همچون غزانیه را به خود مشغول کرده اعتبارات تخصیص یافته کجا رفته وکی باید پاسخ گو باشد ا مسئولیت جناب استاندار دراین رابطه بسیار سنگین می باشد که به عنوان نماینده دولت در استان وبالاترین مقام اجرای وتصمیم گر باید پاسخ گو بدهد جرا با وجود تخصیص بودجه از طرف دولت جهت حل مشکل آب روستاهای استان ولی ۷۰۰روستای استان دارای کمبود ومشکل آب می باشند
جوانان وجریانات انقلابی ورسانه هاباید نقش خودرا به عنوان مطالبه گر از مدیریت استان ونمایندگان مجلس دهم که چهار سال بارای همین مردم برکرسی نمایندگی جلوس پیدا کردند ایفا نمایند وآنهازا وادار به پاسخ گویی کنند.
جناب آقای شریعتی به عنوان سکاندار این استان که همیشه با تسبیح دردست وذکر بر لب چرا تاکنون نتوانسته ویا نخواسته مشکل آب روستاها را حل نماید . آیا به خاطر ذکر وعبادت در طول روز فرصت پیدا نکرده است که به مشکلات آب مردم روستاها بپردازد ویا سرگرم حل وفصل مشکل شرکت نیشکر وآقای اسدبیگی بوده ویا همراه خانواده در مسافرت خارج ازکشور

نمایندگان مجلس یازدهم که منتسب به نیروهای ارزشی وانقلابی هستند وظیفه بسیار سنگینی در رابطه با این قضیه دارندوباید به این مطالبه جدی از استاندار بپردازند که چرا با وجود اعتبارات مشکلات آب روستاها حل نشد واین بودجه در کجا وچگونه هزینه شدولحظه درنگ ومسامحه جایز نیست واگر مقصر وضعف در مدیریت استان بوده کمترین انتظار عزل جناب استاندار می باشد ومی بایست شفاف سازی شود وبه اطلاع مردم رسانده شود این حق مردم است از وکیل خودشان