یک خوزستانی مشاورعالی و دستیار ویژه رئیس هیئات مذهبی کل کشور شد

 

به گزارش خورنا، روز گذشته پیمان سرپاس مدیرعامل جمعیت ایثارگران کشور به عنوان مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس هیئات مذهبی کل کشور معارفه شد.


سرپاس، خوزستانی و فرزند اندیمشک است.