در گفتگوی خبرگزاری خورنا با رئیس بانک کشاورزی رامشیر صورت گرفت

بخشودگی سود و جرائم وام های بانک کشاورزی تا سقف یک میلیارد ریال

خورنا- فرزاد شعبانی

منصور شعبانی رئیس بانک کشاورزی رامشیر طی گفتگویی با خبرگزاری خورنا از بخشودگی سود و جرائم وام ها تا سقف یک میلیارد ریال ویژه تسهیلات سر رسید شده تا قبل از پایان ۹۷ خبر داد

رئیس بانک کشاورزی رامشیر گفت: با توجه به شرایط بحرانی بیماری کرونایی در پایان سال ۱۳۹۸ و درخواست بانک جهت تمدید بند ل تبصره ۱۶، این بخشنامه تا ۲۵ خرداد به شرح زیر تمدید شد.

وی ضمن اشاره به تسهیلات صندوق توسعه ملی و یارانه دار که از این موضوع مستثنا هستند عنوان کرد: بر اساس بخشنامه صادره بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تسهیلاتی که تا پایان سال ۱۳۹۷ و قبل از آن سر رسید شده باشند با پرداخت نقدی بدهی خود مشمول بخشودگی سود و جرائم تا سقف یک میلیارد ریال می شوند
این بخشنامه داری هشت اولویت بوده که با توجه به نوع وام و اولویت های هشت گانه بخشنامه مورد بخشودگی سود و جرائم قرار می گیرند.

شعبانی در پایان اضافه کرد: بدهکاران مشمول که در سال گذشته موفق به پرداخت بدهی خود نشده اند، فرصت را غنیمت شمرده و از این فرصت محدود جهت تسویه بدهی خود استفاده کنند.