در گفتگوی خبرگزاری خورنا با "رستم کردونی" شهردار رامشیر صورت گرفت؛

نهضت پاکسازی و بهسازی در سطح شهر به همت شهردار رامشیر با چندین فاز اجرایی

رستم کردونی شهردار رامشیر گفت: شهرداری با هدف حفظ و ایجاد منظر شهری، ارتقای بهداشت محیط و رفع آلودگی خیابان‌ها در این روزهای سخت حضور ویروس کرونا با برنامه ای هدفمند و بطور چندین مرحله توسط نیروهای کوشای خدمات شهری و فضای سبز شهرداری رامشیر اقدام به پاکسازی خیابان‌های اصلی و فرعی، لایروبی جدول‌ها و آهک پاشی جوی‌ها، جمع آوری نخاله و زباله‌ها، هرس علف های هرز، طراحی و اجرای فضای سبز، لکه گیری و آسفالت کوچه‌ها بر اساس ضرورت و الویت مناطق کرده است که این اقدامات در کل سطح شهر ادامه دار خواهد بود.

خورنا – فرزاد شعبانی

“رستم کردونی” شهردار رامشیر در ابتدا به بخشی از اقدامات صورت گرفته در روزهای شیوع کرونا از جمله گندزدایی و ضدعفونی شهر، توزیع ماسک، محلول‌های ضد عفونی و بسته‌های معیشتی بین شهروندان نیازمند و آسیب دیده در روزهای حضور ویروس، چاپ بنر به منظور آگهی بخشی به شهروندان و مشارکت شهرداری در طرح محدودیت ترافیک و … پرداخت.

شهردار رامشیر در ادامه افزود: شهرداری با هدف حفظ و ایجاد منظر شهری، ارتقای بهداشت محیط و رفع آلودگی خیابان‌ها در این روزهای سخت حضور ویروس کرونا با برنامه ای هدفمند و بطور چندین مرحله توسط نیروهای کوشای خدمات شهری و فضای سبز شهرداری رامشیر اقدام به پاکسازی خیابان‌های اصلی و فرعی، لایروبی جدول‌ها و آهک پاشی جوی‌ها، جمع آوری نخاله و زباله‌ها، هرس علف های هرز، طراحی و اجرای فضای سبز، لکه گیری و آسفالت کوچه‌ها بر اساس ضرورت و الویت مناطق کرده است که این اقدامات در کل سطح شهر ادامه دار خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت محیط به منظور داشتن شهری زیبا و به دور از هرگونه آلودگی توسط شهروندان بیان داشت: رویکرد جهادی که شهروندان رامشیری نسبت به همنوعان خود در این روزها به نمایش گذاشتند، بیانگر اهمیت شهر و شهروندان بود، از گروه های جهادی شهرستان و خبرگزاری خورنا درخواست میکنم با اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی همراه و یاور پاکبانان شهر نیز باشند.

کردونی در پایان اضافه کرد: با توجه به اهمیت قطع زنجیره ای انتقال ویروس و حضور کم رنگ تر در فضاهای عمومی و به منظور عبور از این مرحله دشوار که سلامت و حیات انسان را هدف قرار داده، از همه شهروندان شریف تقاضا می کنم رعایت مجدانه فاصله گذاری اجتماعی، نکات بهداشتی و عدم حضور در شهر را به صورت ویژه در نظر داشته باشند.