عملیات بتن ریزی نخستین مخزن پتروشیمی کیمیا اندیمشک به اجرا رسید

خورنا_عملیات بتن‌ریزی نحستین مخزن 10 هزار متر مکعبی پتروشیمی کیمیا اندیمشک پایان یافت.

با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حوزه پیشگیری از شیوع کرونا ویروس پروژه‌ صنعتی پتروشیمی اندیمشک به فعالیت اجرایی خود ادامه و مسیر تکمیل این پروژه بزرگ اشتغال آفرین شهرستان اندیمشک در حال اجرا است.

عملیات اجرایی ژئوتکنیک، خاکبرداری، خاکریزی، تحکیم خاک و حصارکشی در ۲۷ اسفند ۹۸ تکمیل و پایان یافت.