رغیوه ؛بحرانی تر از غیزانیه است

✍️قادر سبحانی

رغیوه بخش ویژه شهرستان هفتکل با جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر سالهاست لبانش از بی آب خشک و فریاد وا عطشا سر میدهد

با دریافت پیامهای متعدد از مردم بخش و مطرح شدن مشکل آب آشامیدنی آنها ، راهی روستاهای آن شدیم تا ضمن تهیه گزارش از مشکلات آب آشامیدنی،از نزدیک بحران بی آبی را لمس کنیم.

در ابتدای ورود با پیرمردی که قد خم نمود و بشکه به دست مواجه شدیم ،پس از سلام و احوال پرسی با بغضی در گلو گفت ۶ روز است که آب نداریم البته بهتر است بگویم ۴۰ سال می باشد که مردم این بخش آب ندارند، بچه هایم تشنه اند.

کمی جلوتر پیر زنی که دم در خانه خود در دمای نزدیک به ۵۰ درجه منتظر پرکردن بشکه های آب برای اهالی خود نشسته است مظلومیت اهالی این بخش را بیشتر نمایان میکرد.

پس از دقایقی مرد میانسالی که که حال آشفته ای داشت نظرمان را جلب کرد بسویش رفتیم و از شدت نگرانی توان حرف زدن نداشت و زیر لب فقط میگفت تنها دارایی ام همین چند گوسفند است که دارند از تشنگی هلاک میشوند.

جوان دیگری که منتظر آمدن تانکر آب ،سر جاده ایستاده بود نظرمان را جلب کرد پس از کمی صحبت میگفت اهالی این بخش همه مرید نظام و رهبری هستند متاسفانه مسئولان در این چهل سال فقط به ما وعده دادند و در مضیف های ما نمک خوردند و مرد الوعد وفا نبودند،نفر آخری که آمد ؛استاندار خوزستان که در روستای رغیوه با وعده ای پوچ ، نمکی دیگر بر زخم کهنه اهالی این بخش ریخت.

هر چه بیشتر که با اهالی بخش صحبت میکردیم مظلومیت آن بیشتر نمایان میشد ،رغیوه ای که برای هفتکل مایه حیات است اکنون خود نای برای زنده ماندن ندارد.

آقایان مسئول رغیوه تشنه تر از غیزانیه است ؛اینجا شرایط بحرانی ست چرا فکر بحال اتمام پروژه آبرسانی به بخش که ۸۰ در صد آن انجام گرفته است نمیکنید و آن را رها کرده اید.

تا کی باید بخش رغیوه و مردمان آن در بی کفایتی شما تشنه بمانند اینجا مردم نه بیمارستان میخواهند نه مدرسه نه پارک و… اینجا مردم تشنه اند می فهمید تشنه