بی آبی و تشنگی حق پایتخت سد های کشور نیست/آب در همین حوالی و ما تشنه لبان می گردیم/شرق خوزستان اهالی قلعه سرد دهدز بشکه به دست در حسرت آب!!

بی آبی و تشنگی در روستاهای دهدز به ۱۱ روز رسید؛ کسی می شنود!

تنها پنج کیلومتر با دریاچه سد کارون ٣ فاصله دارند و سالهاست از تمام نعمت دو سد کارون ٣ و ۴، مخاطراتش سهمشان شده.

خبرنگار خبرگزاری خورنا در این مطلب به بحران بی آبی مردم روستای قلعه سرد و دیگر روستاهای شهر دهدز پرداخته، مردمی بی ادعا و کم توقع که تمام دارایی شان فرهنگ و هنریست که صدایش تا دور دست ها رفته اما صدای تشنگیشان که سالهاست فریاد می زنند را کسی نمی شنود؛ واقعا اگر به کسی در هر کجای این کره خاکی بگویی مردمی در کنار پر آب ترین دریاچه های آب شیرین زندگی میکنند اما از داشتن آب بی بهره اند، چه پاسخی می دهد!؟

روستاهای شهر دهدز ده روز است که بدون قطره ای آب، در این بحران کرونایی و ماه مبارک رمضان و فصل گرمازده تابستان آب ندارند، گویی عین خیال کسی نیست.* البته نه که همین ده روز باشد بلکه سالهاست از بی آبی رنج می برند.

بدون شک کوتاهی و قصور مدیر آبفار دهدز و ایذه در این بحران مشهود است و باید پاسخگوی این کوتاهی باشند اما امیدوارم جناب حقیقی پور که تازه عنان مدیریت این دو شرکت نو ترکیب را به دست گرفته اند هرچه سریع تر فکری به حال این بحران بکنند، جناب حزباوی مدیرکل سابق آبفا روستایی که گویی راه دهدز را هم بلد نبود، امیدوارم پشت رفتنشان و آمدن مدیر جدید خیری برای این مردم باشد.

به هر روی منتظر اقدامات لازم در این خصوص هستیم