فاجعه در دانشگاه خلیج فارس خرمشهر؛ کسی فریادرس دانشجویان این دانشگاه نیست!

دانشگاه بین المللی خلیج فارس خرمشهر از مراکز وابسته به دانشگاه آزاد، چند سالی هست که در یک بحران غرق شده و کسی فریادرس دانشجویان فارغ التحصیل این دانشگاه نیست.

بیش از ۲ سال از افشای تخلفات آموزشی گسترده و سازمان یافته برخی از کارکنان واحد پژوهش این واحد دانشگاهی میگذرد. تخلفاتی که بیشتر از همه برای دانشجویان گران تمام شد.

ظاهرا دریافت رشوه از دانشجویان در مرحله دفاع و ارائه نمرات پایان نامه بدون انجام جلسات دفاع و تخلفاتی از این دست از جمله اتهامات وارده به برخی کارکنان واحد پژوهش این دانشگاه است.

پس از افشای این تخلفات، بازرسان مختلفی برای بررسی دقیق ماجرا وارد گود شدند.

پس از آن، صدور گواهی های فارغ التحصیلی متوقف و حتی از ارائه گواهی های فارغ التحصیلی صادر شده خودداری شد تا جلسات دفاع و پایان نامه های دانشجویان این دانشگاه بررسی شود.

در روند این بررسی ها، مدارک بسیاری از دانشجویان گم شد. برخی از دانشجویان مدارک و پایان نامه های خود را در میان زباله های دانشگاه پیدا کردند. برخی دانشجویان برای دومین و حتی سومین بار تکمیل مدارک کردند و گرفتاری های زیادی دامن دانشجویان را گرفت.

هرچند تعداد دانشجویان متخلفی که با پرداخت رشوه و انجام تخلفات فارغ التحصیل شده بودند، زیاد نبود اما بحران پس از آن دامن تمام دانشجویان را گرفت.

حالا نزدیک به ۳ سال از افشای تخلفات و ماجراهای آن میگذرد اما بسیاری از دانشجویان این دانشگاه نتوانسته اند هیچ مدرکی بابت پایان تحصیلات خود دریافت کنند.

بسیاری برای ادامه تحصیل، برخی برای استخدام و برخی هم برای ارتقای وضعیت شغلی و ارتقای شغلی به مدارک خود نیاز مبرم دارند و از بحران پیش آمده متحمل خسارات مادی فراوانی شده اند.

مسئولان دانشگاه خلیج فارس خرمشهر و دانشگاه آزاد خوزستان هیچ توضیحی در این باره نداده و سکوت اختیار کرده اند و معلوم نیست چه کسی باید خسارت وارد شده به دانشجویان این دانشگاه را جبران کند و تا کی این داستان ادامه خواهد داشت؟