جلسه فاصله گذاری وچگونگی فعالیت در واحدهای صنفی شهرستان امیدیه برگزار شد

اسداله ترحم / خورنا – جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح فاصله گذاری و چگونکی فعالیت در واحدهای صنفی شهرستان امیدیه به ریاست مهدی آبدیده مدیر شبکه بهداشت ودرمان، باحضور کاظمی رئیس مرکز بهداشت، قنواتی رئیس اداره صمت، درویشی رئیس اتاق اصناف، آرامیان مسئول بسیج اصناف، اصفهانی دبیر بسیج اصناف، روزپیکر مسئول بهداشت محیط شهرستان ورحمانی مسئول واحد حقوقی شبکه، باهدف بررسی مسائل حوزه مربوطه شهرستان امیدیه تشکیل شد.
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گفت: وضعیت بیماری کووید ۱۹ در امیدیه با توجه به روند کاری وهمچنین فرا رسیدن ایام عید سعید فطرنیازبه رعایت بهداشت، ماندن درخانه و فاصله گذاری اجتماعی است واگر این موارد رعایت نشود ممکن است تعداد بیماران افزایش یابد.
آبدیده خاطر نشان کرد: پیشنهاد میدهم با برنامه ریزی و پروتکل های بهداشت ودرمان و بکارگیری نیروهای بسیج اصناف تیمهایی تشکیل و همچنین بازرسی از صنوف به سرعت انجام شود .
ایشان هدف از این جلسه را داشتن یک بازار بهداشتی، سالم وپویا قلمداد کرد .
درویشی رییس اتاق اصناف گفت: ما با همکاری امور حقوقی بهداشت ودرمان مرتب طبق پروتکل وزارت بهداشت بازرسی انجام میدهیم وهمچنین تذکرات لازم به همه اصناف شهرستان وحومه داده شده است وتقریبا هفتاد درصد بازاریان در سامانه بهداشت ثبت نام وکد رهگیری دریافت نموده اند که امیدوارم مابقی هم هرچه زودتر دراین سامانه ثبت نام وشروع به فعالیت نمایند در غیر این صورت به جد بصورت قانونی برخورد ومطمئنا آن واحد با همکاری نیروی قضایی پلمپ خواهد شد .
در ادامه قنواتی رئیس اداره صمت گفت : ما طبق دستورالعمل ها ی بهداشتی عمل خواهیم کردوتمام اصناف را موظف به رعایت قانون پروتکل بهداشتی خواهیم نمود .
ایشان اظهار داشت : تمامی عاملین توزیع ارزاق دولتی را دعوت، نکات بهداشتی و چگونگی تقسیم وفاصله گزاری اجتماعی، به عاملین توزیع رابه آنها توصیه خواهیم کرد .
در پایان جلسه موارد زیر به تصویب رسید:
مقرر گردید صنوف بدون پروانه کسب، فعالیت نداشته باشند ودر صورت مشاهده توسط عاملین وضابطین پلمپ گردد .
کلیه مراکز واماکن مجاز به فعالیت، ملزم به رعایت کلیه پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت که درسامانه مذکور بارگذاری شده می باشند.
مقررگردید با همکاری مرکز بهداشت و درمان، اداره صمت، بسیج ادارات، اتاق اصناف و نیروی انتظامی تشدید نظارت بر بازار واصناف از امروز انجام گردد .