آغاز برداشت گندم و جو در شهرستان ایذه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خورنا، مصطفی هنرمندیان مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان ایذه با بیان اینکه برداشت گندم در این شهرستان از همین هفته آغاز می‌شود گفت: انتظار می‌رود تا تا پایان خرداد ماه که اواخر برداشت است ۴۰ هزار تن گندم در ۲۳ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی ایذه به دست کشاورزان چیده شود.

وی ادامه داد: ۲۸ تا ۳۰ هزار تن از گندم‌ها به مراکز خرید دولتی تحویل می‌شود که ۲ سیلو شهرستان ایذه و ۳ سیلو در بخش دهستان پیان، دهدز و سوسن کار تحویل تولیدات انجام می‌شود.

هنرمندیان مهم‌ترین ارقام کشت شده گندم در ایذه را کریم، دهدشت، چمران، چمران ۲ و بارج عنوان کرد سپس بیان داشت: با توجه به آغاز فصل برداشت گندم شاهد افزایش کمباین‌ها خواهیم بود ضمن آنکه ۱۵ دستگاه کمباین نیز تامین شده است و کارشناسان جهاد کشاورزی به همراه گروه‌های افت و کنترل ضایعات، کارکرد کمباین‌ها را از جنبه فنی و اصولی زیر نظر خواهند داشت