در بحران کرونای خوزستان

همه ما مقصریم

این روزها که امار کرونا در خوزستان سیر صعودی گرفته است حجم انتقادات رسانه ای به سکانداران دانشگاه چندبرابر آمار کرونا رشد داشته است
اما اگر بطور خلاصه بخواهم شرایط کنونی خوزستان در مقابل کرونا را قضاوت کنم که آیا شرایط حاضر انفجاری بوده یا قابل پیشبینی با این که کار از دست دانشگاه خارج شده است پیش از انکه بخواهم دانشگاه را مقصر بدانم با بخواهم آن را قضاوت کنم ترجیح می دهم شرایط حاضر را تابع عملکرد همه ما بدانم تا صرفا دانشگاه.
دانشگاه به رسالت خود در ارائه خدمات درمانی عملکرده است. اختصاص بیمارستان معین ،بسیج امکانات و از همه مهم تر جانفشانی نیروی انسانی همه عملکرد قابل دفاع دانشگاه بوده است. اگراز بعد اجتماعی بخواهم عملکرد دانشگاه را بررسی کنم، ساعت ها برنامه تلویزیونی و مجازی همه هشدار های دانشگاه در مقابله با کرونا بوده است
دانشگاه پا را فراتر از این نیز نهاده است و با پایش استانی نقش پر رنگی در کنترل شرایط در اسفند و فروردین داشته است
اما در شرایط حاضر بیشتر از آن که بخواهیم ریاست یا تیم دانشگاه رازمقصر بدانیم باید بین خودمان به دنبال مقصر بگردیم ؛ عدم رعایت پروتوکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ، عدم استفاده از ماسک و دستکش و اقلام بهداشتی ، شرکت در مراسمات عزا و عروسی و صدها مورد دیگر تنها بخش کوچکی از زنجیره بحران کنونی هستند
به عنوان یک شهروند بر این باورم اگر بخواهیم به واکاوی شرایط حاضر بپردازیم ،چالش حاضر معلول عملکرد همه ماست و نقش و سهم پر رنگ آن به خود ما شهروندان خوزستانی اختصاص می یابد