مسئولین شهر زهره با ورزش و ورزشکاران مهربان تر باشند

به گزارش خبرگزاری خورنا هندیجان؛ طی پیام های واصله از جوانان شهر زهره این عزیزان به شدت از عملکرد مسئولین این شهر در قبال توجه به اوقات فراغت و همچنین رفاهیات خود گله مند هستند.

 

این آینده سازان نسبت به کمبود امکانات ورزشی در شهر زهره ابراز نارضایتی داشته و اعلام نموده اند تنها یک زمین چمن مصنوعی در آن منطقه دائر می باشد.

 

این در حالیست که در برخی روستاهای هندیجان با همکاری مردم، دهیاری، شورای روستا و اداره ورزش و جوانان شهرستان امکانات بیشتری نسبت به شهر زهره فراهم شده است که دلیل آن متأسفانه عدم همراهی برخی مسئولین شهر زهره با ورزشکاران عنوان شده است .

 

در قسمتی از این پیام آمده است برخی مسئولین شهر زهره چندین دوره بدون هیچگونه بازخورد مطلوبی در حوزه جوانان به طور ثابت در جایگاه مدیریت حضور داشته اند که واقعا نکته قابل تأملی می باشد.

 

خبرگزاری خورنا مجدد این موضوع مهم را پس از انعکاس پیگیری خواهد نمود تا آنچه سزاوار و شایسته جوانان نیک دیارمان باشد محقق گردد .

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.