اطلاعیه اداره‌کل میراث فرهنگی خوزستان در مورد سینما قدس اهواز؛ ساختمان واجد ارزش فرهنگی و تاریخی است

طی نامه‌ای از سوی مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان به شهردار اهواز، مراتب "ارزش فرهنگی و تاریخی سینما قدس اهواز" برای ثبت در فهرست آثار ملی ایران ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا در متن این اطلاعیه آمده است:

با عنایت به مطالعات کارشناسی کارشناسان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، ساختمان سینما قدس اهواز به نشانی اهواز ـ خیابان امام خمینی جنوبی، از نظر ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی ایران است.

بدینوسیله دراجرای ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ شمسی، موضوع به آن شهرداری محترم به منظور اطلاع ابلاغ می‌شود.

قابل ذکر است هرگونه دخل و تصرف در این بنا ممنوع بوده و در صورت لزوم، مرمت و بازپیرایی آن با دریافت مجوز و نظارت این اداره‌کل امکانپذیر خواهد بود.

گفتنی است، سینما قدس اهواز در سال ۱۳۳۰ شمسی با یک سالن با ظرفیت ۴۴۷ نفر در این شهرستان گشایش یافت.