یکی به داد ملوانان زحمتکش هندیجان برسد

 


به گزارش خبرگزاری خورنا، نزدیک به سه ماه است که ملوانان شهرستان هندیجان به دلیل عدم حضور پزشک معتمد در شهرستان جهت اخذ کارت سلامت دریانوردی مجبور هستند در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا روانه شهرهای اطراف شوند .

جالب اینجاست طبق اخبار واصله عدم تایید پزشک معتمد بر نگرانی ها افزوده است.

لذا می طلبد در راستای رفاه حال این قشر پر تلاش در سریع ترین زمان ممکن جهت تعیین پزشک معتمد در هندیجان اقدام فوری نمایند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.