نارضایتی کشاورزان هفتکل از روند خرید گندم/چه کسی مسئول خروج گندم از هفتکل است؟

از روزهای گذشته برخی از کشاورزان هفتکل با مراجعه به خبرگزاری خورنا از نحوه ی خرید گندم ابراز ناراحتی نمودند

این کشاورزان اظهار داشتند که ما پس از کلی تلاش و زحمت خواهان تحویل گندم در شهر خود هستیم ولی متاسفانه با اعداد و ارقام بالای افت مفید و غیر مفید مواجه میشویم که مجبور میشویم گندم خود را به شهرستان رامهرمز ببریم که آنجا همین گندم را بدون لحاظ افت غیر مفید و مفید از ما خریداری میکنند

این کشاورزان در ادامه ضمن اشاره به تک شیفت بودن مراکز خرید گندم در هفتکل گفتند:باتوجه به پیش بینی بارندگی و تایم کاری کمباین داران در شب متاسفانه تک شیفت بودن معضلی دیگری ، که باعث تحویل گندم به رامهرمز می باشد

گفتنی است افت غیر مفید شامل مواد خارجی نظیر بذر علف های هرز، کاه و کلش گندم، سنگ و ریگ و افت مفید شامل دانه های شکسته و دانه سایر غلات که به ازای هر کدام مبلغی از قیمت گندم می کاهد و همین امر میتواند باعث دلسردی کشاورز در سالهای پیش رو باشد

پ.ن ۱ : انتطار می رود مسئول تعاون روستایی و فرماندار هفتکل ضمن تلاش برای حفظ گندم برداشتی در شهرستان چاره ای برای کاهش هزینه تحمیلی به کشاورز باندیشند

🔸پ.ن ۲: متاسفانه معضل خرید گندم در هفتکل باعث خروج بیش از ۶۰ درصد گندم برداشتی از شهرستان و واریز این رقم قابل توجه به سبد رامهرمز و محروم شدن هفتکل از هرگونه امتیازات می شود