خودسوزی معلم مسجدسلیمانی و پیگیری مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان

به گزارش خبرگزاری خورنا بنقل از روابط عمومی آموزش و پرورش مسجدسلیمان، در پی خبر مشکل به وجود آمده برای همکارمان جمشید امیدی بیرگانی و خودسوزی ایشان ، با رایزنی های مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خوزستان دکتر مودت و بهزاد شیانخواه سرپرست آموزش و پرورش مسجدسلیمان، مسئله کمبود گروه […]

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان و بنقل از روابط عمومی آموزش و پرورش مسجدسلیمان، در پی خبر مشکل به وجود آمده برای همکارمان جمشید امیدی بیرگانی و خودسوزی ایشان ، با رایزنی های مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خوزستان دکتر مودت و بهزاد شیانخواه سرپرست آموزش و پرورش مسجدسلیمان، مسئله کمبود گروه خونی ایشان از طریق سازمان انتقال خون استان خوزستان پیگیری و مرتفع گردید . ضمن اینکه مدیر کل محترم و سرپرست آموزش و پرورش مسجدسلیمان طی تماس های تلفنی با همسر و خانواده ایشان ، به طور مستقیم و بی واسطه از کیفیت وقوع حادثه مطلع گردیدند .

دکتر موّدت دستور پیگیری این موضوع را تا حصول نتیجه به سرپرست آموزش و پرورش مسجدسلیمان داده ، موسوی ریاست محترم حراست اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان نیز با ورود به این موضوع از مسئول محترم حراست مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان خواست نسبت به تهیه گزارش کامل از این حادثه تاثربار اقدام نماید .

در حال حاضر دکتر موّدت ، رییس محترم اداره حراست اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان جناب آقای موسوی بطور مستقیم پیگیری های لازم را درراین خصوص بعمل می آورند.

درپایان به این نکته اشاره می گردد که :
جناب آقای مقدم مسئول محترم حراست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان در حال تنظیم گزارش و بررسی زوایای حادثه تلخ رخ داده می باشند
در اینجا این سئوال مطرح می شود که :
با وجود اینکه حکم قضایی مبنی بر تخریب در دست نبوده ، چرا بصورت شبانه و در هفته گرامیداشت مقام معلّم ، پرسنل شهرداری اقدام به تخریب نمودند و چرا در کمک به آقای امیدی بعد از بروز سانحه همکاری ننموده و محل را ترک کردند ؟