سوزاندان کاه و کُلش بقایای محصولات کشاورزی در هندیجان ممنوع شد


مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در گفتگو با خبرگزاری خورنا گفت :

آتش زدن کاه و کُلش بقایای محصولات کشاورزی غیر قانونی و ممنوع میباشد ، متاسفانه همه سالِ با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و برداشت محصولات کشاورزی برخی کشاورزان با اهدافی چون از بین بردن علف های هرز باقیمانده در مرزعه ، از بین بردن آفات گیاهی ، ایجاد سهولت در آماده کردن زمین های کشاورزی برای کشت دوم ، اقدام به سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی می نمایند .

حق زاده در ادامه افزود ؛ آتش زدن کاه و کُلش علاوه بر آلودگی هوا باعث از بین رفتن میکروارگانیسم های خاک ، فقر غذایی و کاهش مواد آلی و در نتیجه کاهش حاصلخیزی محصول می گردد .

انتظار می رود که کشاورزان ضمن خودداری از سوزاندن بقایای گیاهی حاصل از برداشت محصول با راهنمایی کارشناسان محترم جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان نسبت به مدیریت اصولی پسماندهای کشاورزی(کاه و کُلش) اقدام نمایند.

وی در ادامه تاکید کردند با سوزاندن چند مزرعه ی کشاورزی کنار هم ، خاکستر و دود ناشی از آن در اکثر اوقات کل فضای مسکونی روستائی و شهری همجوار را در بر می گیرد ودر نتیجه مشکلات و عواقب ناشی از آن به صورت بروز حساسیت ، مشکلات تنفسی ، آلودگی هوا و نارضایتی عمومی را درمی گیرد.

در پایان آقای حق زاده یادآور شدند طبق ماده ی ۲۰قانون هوای پاک سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت ممنوع بوده و متخلفین حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ی ۱۹مجازات اسلامی محکوم می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • باید به داد گوسفندان گرسنه رسید