مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آبرسانی شبکه های انتقال آب جنوب شرق بندرامام خمینی(ره)

خورنا| هدایت اله ترحم: به گزارش خورنا بندر امام خمینی در جلسه ای با حضور مدیران ارشد مجموعه و پرسنل امور آبرسانی آب جنوب شرق بندرامام، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای چندین ساله آقای مهندس سخراوی در امور آبرسانی بندرامام، آقای مهندس هادی راشدی بعنوان سرپرست جدید مدیریت امور آبرسانی شبکه های انتقال معرفی شدند.

امور آبرسانی آب جنوب شرق بندرامام وظیفه تامین آب شرب شهرهای بندرامام، بندرماهشهر، هندیجان، شهر زهره و روستاهای تابعه و همچنین تامین کننده آب صنعتی صنایع عظیم پتروشیمی ،سازمان منطقه ویژه اقتصادی ، سازمان بنادر و کشتیرانی ،فولاد شادگان و شرکت های خصوصی مسیر بندر را عهدار می باشد.