شرکت تعاونی تولید و پخش پوشاک ستایش اندیمشک، طنین همبستگی ملی برای شکست کرونا

مریم دانش در گفت وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: شرکت تعاونی تولید و پخش پوشاک ستایش فعالیت خود را به تولید اقلام بهداشتی مورد نیاز شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی اختصاص داده است.

وی افزود: شرکت تعاونی تولید و پخش پوشاک ستایش اندیمشک در زمینه تولید انواع ماسک، گان، کلاه و لباس کرونایی به فعالیت می پردازد و توانسته در زمینه تامین نیاز بهداشتی شهروندان گام های مهمی بردارد.

مدیر شرکت تعاونی تولید و پخش پوشاک ستایش اندیمشک ادامه داد: به صورت روزانه  ۴۰۰۰ عدد ماسک، ۵۰۰گان در این شروت تعاونی تولید می شود و به صورت کلی از ابتدای شیوع بیماری کرونا و تا کنون ۸۰ هزار عدد ماسک، ۳۰هزارگان و کلاه توسط شرکت تعاونی تولید و پخش پوشاک ستایش اندیمشک تولید و در اختیار واحدهای بهداشتی و درمانی و هم جنین اقشار مختلف اجتماعی قرار گرفته است.

وی با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی، خاطر نشان کرد: شرکت تعاونی تولید و پخش پوشاک ستایش اندیمشک توانسته است با ایجاد 20 فرصت شغلی مستقیم در زمینه توسعه شهرستان و تامین نیاز بازار مصرف داخلی گام بردارد و به زودی شاهد گسترش تولیدات این تعاونی خواهیم بود.

 

انتهای پیام/