عملیات گند زدایی و ضد عفونی کردن کارخانه تراوزس بتونی اندیمشک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری خورنا، عملیات ضدعفونی کردن و گندزدایی کارخانه تراورس بتونی و منازل سازمانی راه آهن با هدف پیشگیری و کنترل بیماری کرونا به اجرا رسید.ِِ