مسئول تعاونی روستایی شهرستان هفتکل از خرید تضمینی گندم در این شهرستان خبر داد

مهوش شیرالی در گفتگو با خبرگزاری خورنا گفت:تعاونی روستایی شهرستان هفتکل با استقرار ۲ مرکز خرید گندم در بخش مرکزی و بخش رغیوه آمادگی خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان عزیز را دارد .
همچنین ایشان اظهار داشتند باتوجه به ظرفیت محدود فضای مسقف ۱۵۰۰تنی و ظرفیت 4000 تنی روباز در دو مرکز و احتمال بارش های ناگهانی بهاره امکان فساد پذیری گندم وجود دارد لذا با توجه به این شرایط نیاز به صدور مجوز حمل به موقع از سوی شرکت غله و بازرگانی و تامین کامیون باربری از سوی شرکت حمل و نقل میباشد
لذا از مسئولین محترم شهرستان ،نماینده محترم مجلس، فرماندار محترم شهرستان و مدیریت محترم جهاد کشاورزی انتظار میرود حامی تعاون روستایی شهرستان بوده و در این خصوص با مسولین استانی رایزنی کنند.

همچنین با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا در سطح استان از تمامی کشاورزان عزیز و رانندگان محترمی که جهت تحویل گندم به دو مرکز خرید گندم مراجعه می کنند استدعا دارم نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. در پایان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان و شهردار محترم برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اکیپ هایی جهت پایش و تست صحت سلامت کارکنان و ضدعفونی کردن سطوح دو مرکز خرید گندم همکاری لازم را داشته باشند .